Novela vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

16.04.2013 17:03

https://www.ckait.cz/content/novela-vyhlasky-c4992006-sb-o-dokumentaci-staveb